Menu

ความสำคัญของวัสดุช่วยให้การทำงานด้วยระบบ BIM เร็วขึ้น 

Applicad Public Company Limited.Article - ArchiCAD Articlesความสำคัญของวัสดุช่วยให้การทำงานด้วยระบบ BIM เร็วขึ้น 

เม.ย.

1

2016

ความสำคัญของวัสดุช่วยให้การทำงานด้วยระบบ BIM เร็วขึ้น 

สำหรับระบบการเขียนงานที่ได้ทั้งระบบ 2D และ 3D แล้ว การจัดการเรื่องความสำคัญของวัสดุจะมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเพราะนั่นหมายถึงปริมาณพื้นที่ และปริมาตรของวัสดุส่วนนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้กระบวนการเขียนแบบมีข้อผิดพลาดที่น้อยลง และแก้ปัญหาในการทำ Detail ตามจุดต่างๆ ของอาคารได้อีกด้วย

Priority Based Connections

        ในการกำหนดความสำคัญของวัสดุ ArchiCAD ตั้งแต่เวอร์ชั่น 17 ขึ้นไปได้มีการกำหนดรูปแบบของการจัดการวัสดุแบบใหม่ที่เรียกว่า Priority Based ซึ่งหากจะอธิบายง่ายๆ นั่นก็คือ การที่นำวัสดุหลายๆ อย่างมาชนกัน วัสดุใดที่มีค่า Priority Based ต่ำกว่าก็จะถูกวัสดุที่มี Priority Based สูงกว่าตัดออกนั่นเอง

Priority Based Connections

        คุณสมบัติพิเศษของ ArchiCAD คือสามารถรวมวัสดุที่มี Priority Based ต่างกันมารวมเข้าด้วยกันเป็นอีก 1 วัตถุได้เช่น ผนังที่ประกอบไปด้วยวัสดุหลายๆ แบบ หรือพื้นที่มีการปูวัสดุซ้อนทับกันหลายๆ ชนิด

ซึ่งประโยชน์ของการตัดกันของ Priority Based ในวัสดุนี้ จะช่วยให้การทำงานในด้าน Detail ต่างๆ มีความถูกต้องมากกว่าเดิม เนื่องจากคุณสมบัติการตัดกันของวัสดุจะมีความถูกต้อง และลดเวลาในการเขียนแบบ Detail ต่างๆ ลงได้ ทั้งนี้การแสดงผลของวัสดุยังปรากฎขึ้นในภาพ 3 มิติ โดยเราสามารถนำภาพดังกล่าวมาใช้ในการทำแบบขยายที่เป็น 3 มิติ ได้อีกด้วย

Priority Based Connections

        ArchiCAD สามารถตั้งค่าความสำคัญของวัสดุได้ถึง 999 ระดับ เพราะฉะนั้นเมื่อวัสดุมีการชนกันจะมีการตัดกันเอง

Priority Based Connections

       รูปตัดจาก ArchiCAD16 ซึ่งยังไม่มีเรื่อง Priority Based เมื่อเกิดการชนกันของพื้นและผนัง สังเกตุว่าวัสดุจะซ้อนทับกัน รูปตัดจาก ArchiCAD18 เมื่อกำหนด Priority Based เมื่อเกิดการชนกันของพื้นและผนัง สังเกตุว่าวัสดุจะตัดกันเองและต่อกันเองในกรณีที่วัสดุเป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งมีความถูกต้องมากกว่า แค่นี้เราก็ลดปัญหาในการชนกันของจุดต่อได้อย่างมากมายทั้งอาคาร

นี่เป็นแค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งของการใช้งาน Priority Based ในระบบ BIM ซึ่งแท้จริงแล้วเรายังสามารถนำมาใช้ในการถอดปริมาณต่างๆ ได้อีกด้วย

By: A-leX

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu