Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การถอดปริมาณ BOQ แบบรวดเร็วและถูกต้องด้วย CADEWA

Applicad Public Company Limited.Article - CADEWA Articlesการถอดปริมาณ BOQ แบบรวดเร็วและถูกต้องด้วย CADEWA

Jan

25

2016

การถอดปริมาณ BOQ แบบรวดเร็วและถูกต้องด้วย CADEWA

CADEWA

BOQ คืออะไร B.O.Q. หรือ (Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และปริมาณแรงงาน ประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของทั้งวัสดุและแรงงาน ความสำคัญ BOQ คือใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบสัญญาการรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคา อีกความสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้างคือ BOQ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาหาผู้รับเหมาตามเงื่อนไขของราคาที่เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามจำนวนและคุณสมบัติที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ และหากมีส่วนขาดส่วนเกิน ข้อมูลนี้ก็จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการคิดราคาต่อไป

CADEWA ซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบงานวิศวกรรมระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฟูจิตสึ ซิสเต็ม เวสท์ ประเทศญีปุ่นมากว่า 27 ปี ได้รับความนิยมใช้งาน โดยวิศวกรในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากกว่าสามหมื่น ผู้ใช้งานตอบโจทย์งานวิศวกรรม อาคาร ทั้งวิศวกรผู้ออกแบบ และวิศวกรผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี

ในการถอดปริมาณ BOQ ด้วยโปรแกรม CADEWA สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยโปรแกรมจะทำการถอดปริมาณทั้งหมดจากแบบงานที่ได้ทำการเขียนลงไปในโปรแกรม เป็น 3 มิติ อาทิเช่น งาน Electrical System, งาน Air-Conditioning System, งาน Sanitary System เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม CADEWA หากมีการ Revise แบบ BOQ ซึ่งผู้ถอดปริมาณจะต้องทำการถอดปริมาณ BOQ ออกมาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนตรงตามแบบงาน

ตัวอย่างที่ได้จากการถอดปริมาณ BOQ ที่ได้จากโปรแกรม CADEWA
งาน Electrical System

งาน Air-Conditioning System

งาน Sanitary System

       โปรแกรม CADEWA จะถอดปริมาณ BOQ ออกมาในรูปแบบของ Excel ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ถอดปริมาณ BOQ และสามารถใช้ส่งต่องานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การใส่ค่าราคาวัสดุ เพื่อคำนวณในการสั่งซื้อวัสดุ เป็นต้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CADEWA ได้ที่ : https://www.applicadthai.com/cadewa/

บทความ: SUPPACHAI A/E/C 3D

  • 38
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Menu