Chat with us, powered by LiveChat

ArchiCAD Design & Skill Contest 2015

Applicad Public Company Limited.Art & InspireArchiCAD Design & Skill Contest 2015

Feb

5

2016

ArchiCAD Design & Skill Contest 2015

ตามที่บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ได้จัดโครงการประกวด ArchiCAD Design & Skill Contest ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมจากทั่วประเทศ ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และปูพื้นฐานให้เรียนรู้การทำงานบนมาตรฐาน BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน ผ่านการทำงานด้วย ArchiCAD BIM ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถาปนิกยุคใหม่ ให้มีความรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทสถาปนิกไทยเองก็เริ่มมีการปรับตัว และคัดเลือกบุคคลากรที่มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือออกแบบด้วย BIM เป็นหลัก ทั้งนี้ยังเป็นการเฟ้นหาผลงานการออกแบบที่มีไอเดียแปลกใหม่ สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ หรือมีศักยภาพทางธุรกิจได้อีกด้วย สำหรับการแข่งขันออกแบบ “ArchiCAD Design & Skill Contest ” นั้นจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบการแข่งขันด้านการออกแบบ (Design Contest) และรอบทักษะการใช้โปรแกรม ArchiCAD BIM (Skill Contest)

เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจสุดฮอตที่ได้รับความสนใจ และอยู่ในฝันของใครหลายๆ คน ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะเปิดร้านกาแฟกันมาก เพราะเป็นการลงทุนที่สามารถควบคุมได้ ทั้งต้นทุน-กำไร ดังนั้นการเปิดร้านกาแฟจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านเอง แต่ทว่าหากต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟแล้ว นอกจากจะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องรสชาติของกาแฟแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบการตกแต่งร้านกาแฟด้วย เพราะการออกแบบ และตกแต่งร้านกาแฟให้น่าสนใจ น่านั่ง ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดใจลูกค้าด้วยเช่นกัน

ในส่วน ArchiCAD Design & Skill Contest 2015 จึงได้กำหนดโจทย์การออกแบบภายใต้หัวข้อ “ร้านกาแฟเล็กๆ สไตล์คุณ” ทั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดการออกแบบทั้งหมด 83 ผลงาน จาก 18 มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ได้นำเสนอผลงาน และแข่งขันรอบแสดงทักษะต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และภายหลังการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว ได้เลือกผลงานที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย โดยมีการจัดพิธีประกาศผลรางวัล และจัดแสดงผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ภายในงาน ArchiCAD BIM Conference 2015 ไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา และนี่คือผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 2 สาขาในปีนี้

รางวัลชนะเลิศ ArchiCAD Design Contest
ผลงานชื่อ Ligor Coffee
นายเลอศักดิ์ ยอดระบำ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

รางวัลชนะเลิศ ArchiCAD Design Contest ผลงานชื่อ Ligor Coffee นายเลอศักดิ์ ยอดระบำ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

Ligor Coffee

      นำระเบียบแบบแผน หรือองค์ประกอบบางอย่างในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสถาปัตยกรรมไทย ประเพณี มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบร้านกาแฟ เช่น โครงสร้างเครื่องประดู่ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมไทย หรือการก่อสร้างงานไม้ในงานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้อาคารสะท้อนลักษณะบางอย่างที่เป็นภาพจำของผู้ที่มาเข้าใช้อาคารให้เกิดความรู้สึกร่วมกับอาคาร แต่นำเสนอในรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับปัจจุบัน คือ ระบบโครงสร้างเหล็ก ซึ่งทำให้ก่อสร้างได้เร็ว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเช่นกัน

Structre System

       ระบบโครงสร้างของร้านกาแฟนำรูปแบบการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมไทย ประเพณี คือ โครงสร้างแบบเครื่องประดู่เข้ามาใช้กับอาคาร โดยเปลี่ยนแปลงวัสดุเป็นหลัก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าสนใจทางโครงสร้าง และยังมีผลต่อพื้นที่ภายในที่รับรู้โครงสร้างในลักษณะเปลือยโครงโชว์แนวข้อต่อต่างๆ ของโครงสร้างด้วยเช่นกัน

Space

       พื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกอาคาร เน้นการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการออกแบบที่ใช้ระนาบ 3 ระนาบ ให้ทำงานร่วมกันคือ ลดระดับสูงต่ำของระนาบพื้นเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ในแนวราบ ใช้ระนาบผนังที่มีระดับความสูงไม่มากนัก เปิดโล่งเชื่อมถึงกัน พื้นที่จะถูกรับรู้ต่อเมื่อผู้ใช้อาคารได้นั่ง เพราะพื้นที่โดนกดให้ต่ำ ความสัมพันธ์ของพื้นที่จึงเกิดขึ้น ขณะผู้ใช้อาคารได้นั่งลง ส่วนระนาบหลังคาได้เจาะส่วนหลังคาได้เจาะส่วนหลังคาด้านหน้าโครงการ ทำให้เกิดพื้นที่ชั้นที่2 ที่มีลักษณะกึ่งภายนอก กึ่งภายใน และรับรู้กับบริบทในพื้นที่ใกล้เคียง

Green Wall

       ผนังต้นไม้ (Green wall) ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่ที่สร้างสภาวะแวดล้อมภายในอาคารให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกดี โดยผนังต้นไม้จะทำงานร่วมกับส่วนหลังคาอาคารที่ออกแบบให้มีแสงส่องผ่านจากด้านบนลงมาได้ โดยกระจกสะท้อนแสงส่วนที่ติดไว้บนยอดหลังคาจะเป็นตัวกระจายแสงสว่างให้กับต้นไม้ และใช้ในอาคาร ด้านตรงข้ามกับกระจกติดตั้งบานเกล็ด เพื่อระบายความร้อนที่อยู่ภายในอาคารออกสู่ภายนอก

รางวัลชนะเลิศ ArchiCAD Skill Contest
ผลงานชื่อ Microfoam Cafe
นายธนธรณ์ นวกิจบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ ArchiCAD Skill Contest ผลงานชื่อ Microfoam Cafe นายธนธรณ์ นวกิจบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Microfoam Cafe (ฟองนม)

ฟองนมเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดื่มอย่างคาปูชิโน่(Cappuccino) และลาเต้(Caffè Latte) ทั้งคาปูชิโน่ และลาเต้ มีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือ เอสเปรสโซช็อต แตกต่างกันที่ปริมาณระหว่างนมและฟองนมเท่านั้น
ฟองนมที่พูดถึงภาษาอังกฤษเรียกว่า (Microfoam) ซึ่งเกิดจากการนำนมเข้าไปเป่าผ่านก้านเป่าฟองนมของเครื่องชงกาแฟเมื่อแรงดันไอนํ้าจากก้านเป่าทำให้นมเกิดความร้อนจนกระทั่งเนื้อนมพองตัวจนกลายเป็นฟองนมที่มีเนื้อนวลเนียน

การออกแบบร้านกาแฟได้แรงบันดาลใจมาจากฟองนมในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Microfoam” ด้วยเส้นโค้งในลักษณะการพองตัวของฟองนมซึ่งมีความนวลเนียน นุ่ม เบา

ร้านกาแฟสร้างความทันสมัย สวยงาม โดดเด่น และน่าสนใจ เป็นจุดนัดพบและพักผ่อน ภายในสวนสาธารณะ ส่วนภายในการออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง การตกแต่งร้านส่วนใหญ่ เน้นเป็นสีขาว-นํ้าตาลเป็นหลัก โครงสร้างเสาไม้ช่วยสร้างมุมมอง เมื่อมีแสงมาตกกระทบเสาไม้ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาภายในอาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศภายในร้านให้มีความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง ผนังร้านเลือกใช้วัสดุกระจกใส เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นมุมมองจากภายนอกรวมถึงมุมมองจากภายใน ณ ขณะกำลังนั่งในร้าน มุมมองโดยรอบทำให้มองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะภายใต้บรรยากาศต้นไม้ร่มรื่น

ส่วนผลงานอื่นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย และรางวัล The Popular Vote ตามลำดับ มีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ArchiCAD Skill Contest
ผลงานชื่อ The Cube
นายบดินทร์ ศิริอาภานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ArchiCAD Skill Contest ผลงานชื่อ The Cube นายบดินทร์ ศิริอาภานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชมเชย ArchiCAD Skill Contest
ผลงานชื่อ Sabai One
นายจุตพล แก้วคำมา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชมเชย ArchiCAD Skill Contest ผลงานชื่อ Sabai Oneนายจุตพล แก้วคำมา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัล The Popular Vote of ArchiCAD Design Contest และ
รางวัลชมเชย ArchiCAD Skill Contest
ผลงานชื่อ Kicof
นายอากีฟ อาแล จากมหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัล The Popular Vote of ArchiCAD Design Contest และ รางวัลชมเชย ArchiCAD Skill Contest ผลงานชื่อ Kicof นายอากีฟ อาแล จากมหาวิทยาลัยรังสิต

 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย

นายจูวินเนี่ยล บี โมนิลเลีย มหาวิทยาลัยรังสิต

 นายจูวินเนี่ยล บี โมนิลเลีย มหาวิทยาลัยรังสิต

นายธรรม์ธวัช ทิมธวัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายธรรม์ธวัช ทิมธวัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิทัศน์ นุ้ยป้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายนิทัศน์ นุ้ยป้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวอารยา สูญพ้นไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวอารยา สูญพ้นไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายณัฐดนัย บูชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายณัฐดนัย บูชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความ : White Tofu

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...