Menu

รีโนเวทตึกแถวเก๊าเก่า ให้โมเดิร์นง่ายๆ ด้วย ArchiCAD BIM

Applicad Public Company Limited.Art & Inspireรีโนเวทตึกแถวเก๊าเก่า ให้โมเดิร์นง่ายๆ ด้วย ArchiCAD BIM

Jul

7

2016

รีโนเวทตึกแถวเก๊าเก่า ให้โมเดิร์นง่ายๆ ด้วย ArchiCAD BIM

For Web Renovate

ปัจจุบันสภาวะการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ทาวเฮาส์ และคอนโดมิเนียมนั้น อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากการขยายตัวของครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง การคมนาคม และความต้องการด้านที่พักอาศัยที่เพิ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันความนิยมในการอยู่อาศัยในอาคารประเภทตึกแถวที่มีอยู่ดั้งเดิมกลับลดลง นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาโครงการจึงหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาอาคารเก่าประเภทตึกแถว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นได้ ตลอดจนการรีโนเวทอาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ก็เป็นเทรนด์ฮิตของวงการสถาปัตยกรรมในขณะนี้อีกด้วย

แต่ในสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัย การทำงานเชื่อมโยงสอดประสานกันระหว่างนักลงทุน นักพัฒนาโครงการ นักการตลาด และสถาปนิก ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งการออกแบบอย่างบูรณาการด้วยแทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modeling) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างจะได้นำมาช่วยในการออกแบบ โดยมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านระยะเวลาในการออกแบบ และควบคุมคุณภาพในอนาคต เนื่องจากสามารถออกแบบอาคาร 3 มิติ ที่จะเห็นรูปทรงความสวยงามของอาคารได้ทันที อีกทั้งยังช่วยสร้างแบบ 2 มิติ และยังคำนวณโครงสร้าง คำนวณปริมาณวัสดุ ที่จะทำให้การออกแบบอาคาร นำไปสู่การก่อสร้างได้จริง ตลอดจนทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ส่งผลให้การก่อสร้างรวดเร็วตามไปด้วย

อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายสามารถที่จะเข้าสู่ระบบ BIM เฉพาะฝ่ายของตัวเองก็ย่อมได้ แต่หากทุกฝ่ายในขบวนการออกแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบนี้หมด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมากจะทำให้การทำงานเร็วขึ้น ความผิดพลาดน้อยกว่าการทำงานแบบ 2 มิติ มีความสามารถในการคำนวณสูงกว่า แก้ไขได้ง่ายกว่ามีระบบ Construction Simulation สามารถวางแผนการก่อสร้างอาคารโดยเห็นภาพที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้ทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะลงมือรีโนเวท หรือก่อสร้าง ตลอดจนหากต้องมีการแก้ไข หรือมีอะไรที่ผิดพลาด ซึ่งแต่เดิมก็ต้องแก้ไขกันหมดทั้งขบวนการทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสทางธุรกิจ แต่ BIM เข้ามาช่วยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถที่จะทำงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังสามารถกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างได้อีกด้วย

ในส่วนของการนำเสนอลูกค้าหากได้นำระบบ BIM ไปใช้ในการออกแบบ ลูกค้าจะสามารถเห็นรูปทรง ความสวยงามของอาคารได้ทันที ก็ช่วยให้งานเร็วขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น สามารถแก้แบบ รวมถึงรายละเอียดด้านวัสดุได้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความยุ่งยากมากๆ หากเป็นการทำงานในระบบ 2 มิติ แต่ระบบ BIM จะช่วยให้งานจบได้แบบง่ายๆ ไม่ว่าจะกับลูกค้า วิศวกร ไปจนถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง

ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์ในเทคโนโลยี BIM ที่ได้รับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย ทั้งบริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ ครอบคลุมถึงส่วนสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ArchiCAD ช่วยให้สถาปนิก นักออกแบบสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นแบบจำลอง 3 มิติ ที่สามารถเห็นได้ทุกมุมมอง ทั้งภายนอก-ภายใน ตลอดจนช่วยให้การทำแบบ หรือการเขียนแบบ CAD ทำได้ง่ายกว่าเดิม เพราะสามารถเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ให้โดยอัตโนมัติตามที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยถอดปริมาณวัสดุที่ใช้ในอาคารได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วกว่าการทำงานแบบเดิม ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับผู้รับเหมา เพื่อการเคลียร์แบบในลักษณะ 3 มิติ เพื่อให้ได้ความชัดเจนในการทำงานของผู้ร่วมงาน ต่างฝ่าย หรือต่างบริษัทที่ต้องมาทำงานในโครงการเดียวกัน ซึ่งสามารถลดการเข้าใจงานที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน และเมื่อสามารถ Combine แบบได้แล้ว จะทำให้การเขียน Asbuilt drawing เป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีการเดิมมาก ArchiCAD ไม่ใช่เพียงมีจุดเด่นในการออกแบบ สร้างอาคารใหม่ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถออกแบบรีโนเวทอาคารเก่าได้อีกด้วย

เราจะพาไปดูไอเดียการอัพเกรดตึกแถวเก๊า…เก่า…ให้กลายเป็นจุดนับพบเชิงสร้างสรรค์สุดโมเดิร์นกัน กับ 10 ผลงานของน้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายกับการประกวดโครงการ “ ArchiCAD Design & Skill Contest 2016” ในโจทย์ “Building Renovation : Creative Meeting Point”  รีโนเวท อาคารเก่า ให้เป็นจุดนับพบเชิงสร้างสรรค์ ผลงานของใครเป็นใคร?? ไปดูกันดีกว่า

1_Sirilak Yoddokmai - มทร.ธัญบุรี

Sirilak Yoddokmai – มทร.ธัญบุรี

2_Yaoha Wareesri - มทร.ศาลายา

Yaoha Wareesri – มทร.ศาลายา

3_พันทิวา เพชรสีม่วง - มทร.ธัญบุรี

พันทิวา เพชรสีม่วง – มทร.ธัญบุรี

4_จักรกฤษณ์ น่าชม - ม.รังสิต

จักรกฤษณ์ น่าชม – ม.รังสิต

5_นิทัศน์ นุ้ยป้อม - มทร.ศาลายา

นิทัศน์ นุ้ยป้อม – มทร.ศาลายา

6_จตุพล แก้วคำมา - มหาวิทยาลัยนเรศวร

จตุพล แก้วคำมา – มหาวิทยาลัยนเรศวร

7_ธนพล ลิ่มถาวรศิริพงศ์ - มทร.ธัญบุรี

ธนพล ลิ่มถาวรศิริพงศ์ – มทร.ธัญบุรี

8_วรภัทร์ ไชยจารี - มทร.สงขลา

วรภัทร์ ไชยจารี – มทร.สงขลา

9_วัชราภรณ์ สัจจาพันธ์ - มทร.ธัญบุรี

วัชราภรณ์ สัจจาพันธ์ – มทร.ธัญบุรี

10_วงวรี-เทียมทัด - มทร.ธัญบุรี

วงวรี-เทียมทัด – มทร.ธัญบุรี

BY: White Tofu

สามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพียงกด Subscribe วารสารออนไลน์ประจำเดือน ที่รวบรวมข่าวสาร นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร ด้วยเทคโนโลยี BIM ที่พร้อมจะปลุกแรงบันดาลใจ และไอเดียแปลกใหม่ให้คุณได้ที่นี่ หรือเข้าไปชมวารสารออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

Header-AI

Ai_HH_02

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

Menu