WHERE INNOVATION BEGINS

Art & Inspire

Art & Inspire

หากจะกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในศาสตร์แขนงต่างๆ มีปรากฏให้เห็นมากมายจนเหลือจะคณานัป อันเป็น ผลจากการที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ … Read more

Art & Inspire

  หน้าบ้านเป็นพื้นที่ที่ได้รับการดัดเเปลง ต่อเติม เสริมเเต่ง อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านจัดสรร หรือทาว์นเฮ้าส์ ที่รอการต่อเติมเพื่อกันเเดดกันฝนให้กับหน้าบ้านของเรา วันนี้ได้นำเสนอไอเดียต่อเติมหน้าบ้านให้กับบ้านของคุณเพื่อการใช้งานที่หลากหลายรูปเเบบ ต่อเติมหน้าบ้าน ด้วยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชั้นบนออกมาทำให้ได้ประโยชน์สองอย่าง … Read more

Art & Inspire

ปัจจุบันความเจริญได้แผ่จากย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองออกไปถึงชานเมือง โดยมีรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นตัวนำความเจริญเข้าไป เป็นสาเหตุให้อาคารเก่าที่ตั้งอยู่ขนาบแนวสองข้างทางรถไฟฟ้าซึ่งเมื่อก่อนถูกปล่อยปละละเลยได้รับความเจริญตามไปด้วย  จึงทำให้นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาอาคารเก่าดังกล่าวให้เกิดมูลค่ามากขึ้น ตลอดจนการรีโนเวทอาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ก็เป็นเทรนด์ฮิตของวงการสถาปัตยกรรมในขณะนี้ จึงทำให้มีโครงการรีโนเวทอาคารเก่า (Building Renovation) เกิดขึ้นมามากมาย … Read more

Art & Inspire

ปัจจุบันสภาวะการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ทาวเฮาส์ และคอนโดมิเนียมนั้น อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากการขยายตัวของครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง … Read more

Art & Inspire

เป็นที่ยอมรับกันว่า สถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทสำคัญผู้หนึ่งในการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการทางความคิดในการออกแบบของสถาปนิกในปัจจุบันนั้น ส่วนมากเป็นการดัดแปลง และลอกเลียนแบบอย่างอาคารเดิม หรือตามสมัยนิยมอย่างทั้งอาคารในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปทรงเรขาคณิต(Geometrics From) … Read more

Art & Inspire

นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงสถาปนิกระดับสากล เมื่อ ซาฮา ฮาดิด (Zaha Hadid) สุดยอดสถาปนิกหญิงเจ้าของรางวัล Pritzker Prize สิ้นลมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันด้วยวัย … Read more

Art & Inspire

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรม “การประกวดแบบอาษาสากล หรือ ASA International Competition 2016”  ซึ่งเปิดโอกาสให้กับเหล่าสถาปนิก … Read more

Art & Inspire

คำกล่าวที่ว่า “อดีตสร้างปัจจุบัน และ ปัจจุบันสร้างอนาคต” เป็นคำกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงสาระของการส่งผ่านและการเชื่อมต่อของบางสิ่งในระหว่างช่วงเวลา รวมถึงผลที่ตามมาจากสิ่งที่เราทำ ซึ่งวันนี้ในหลายเมืองใหญ่เติบโตมากขึ้น เพราะมีชุมชนกระจายอยู่ทั่วไป ส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยเล็กลง และมีห้องน้อยลงสำหรับผู้ที่อาศัยในเมือง … Read more