WHERE INNOVATION BEGINS

ArchiTerra

ArchiTerra เป็นโซลูชันสำหรับผู้ใช้ ArchiCAD ในการสร้างและจัดการโมเดลภูมิประเทศ 3 มิติ จัดการแบบจำลองที่ดินสามมิติโดยการวาดไซต์ของคุณเองหรือนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ประเภทต่างๆ ได้

ARCHITERRA PLUS 2.0

ArchiTerra เป็นโซลูชันสำหรับผู้ใช้ ArchiCAD ในการสร้างและจัดการโมเดลภูมิประเทศ 3 มิติ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจำเป็นต้องทำงานกับไซต์ขนาดใหญ่ทำให้สามารถแทรกองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นถนนที่ราบสูงอาคารและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับผู้ใช้ ArchiCAD ในการสร้างและการจัดการแบบจำลองที่ดินสามมิติโดยการวาดไซต์ของคุณเองหรือนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ประเภทต่างๆเช่นไฟล์ DXF, Text หรือ Shape และช่วยให้คุณสามารถทำงานและแสดงภาพสัณฐานวิทยาในแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

ARCHITERRA PLUS 2.0 - 01
Architerra Book

ArchiTerra Plus Camera Motion

MAIN FEATURES:

 • การสร้างทางรถไฟ
 • เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานกับสะพานที่มีอยู่แล้ว
 • เครื่องมือสะพานสามารถกำหนดการวางของสะพานและสะพานลอยได้
 • การออกแบบถนนใหม่ สามารถกำหนดการแบ่งขอบเขต และเส้นของทางถนน
 • License สามารถยืมใช้งานได้ 7 วัน สำหรับการทำงานแบบออฟไลน์ หลังจากมีการใส่รหัสก็จะสามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม วิธีการนี้เป็นการทำงานแบบถาวร ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยที่ยังคงเป็นลิขสิทธิ์เดิมที่มีอยู่แล้ว
 • การแสดงสีของเส้นลาดเอียง ของ Morph และคอนทัวร์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
 • การบริหารจัดการงานด้านภูทิศาสตร์จะใช้งานด้วยเครื่องมือ Polyline และ Fill
 • การสร้างถนนแบบแนวราบ, ทางเท้า และทางตัดของถนน ด้วยไอคอนการตัดพื้นที่ดิน
 • สามารถส่งออกไฟล์เป็น นามสกุล Text (txt) ได้
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับถนน ต้นไม้ หรืออาคาร สามารถใส่เพิ่มเติมได้
 • สามารถกำหนดความสูง และวัตถุได้
 • สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงได้มากขึ้น
 • มีเครื่องมือที่สามารถเดินสำรวจภูมิประเทศได้
 • สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในระหว่างโครงการกำลังดำเนินงานได้
 • สามารถส่งออกไฟล์เป็น นามสกุล Text (txt) ได้

SUPPORTED VERSIONS:

 • ArchiCAD 24
 • ArchiCAD 23

Gallery