My logo

ArchiFM

ArchiFM โปรแกรมการจัดการอาคารสมบูรณ์แบบ (FM) ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่จะใช้งานร่วมกับระบบ BIM 100% ทำให้ สามารถทำงานร่วมกับ ArchiCAD และสร้างฐานข้อมูล FM ของตัวเองขึ้นมาโดยดึงรายละเอียดต่างๆของ BIM มาใช้จัดการอาคารได้

บริหารจัดการทรัพยากรอาคารในยุค 4.0 ด้วย ArchiFM

Archifm1

ArchiFM เป็นโปรแกรมการจัดการอาคารสมบูรณ์แบบ (FM) ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่จะใช้งานร่วมกับระบบ BIM 100% ทำให้ Archifm.net สามารถทำงานร่วมกับ ArchiCAD และสร้างฐานข้อมูล FM ของตัวเองขึ้นมาโดยดึงรายละเอียดต่างๆของ BIM มาใช้จัดการอาคารได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยสร้างฐานข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยตลอด ไม่ว่าจะมีการแก้แบบหรือเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปที่ไฟล์งานออกแบบโดยตรง หรือจะมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลของ Archifm.net เองก็ตาม และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการออกแบบของ BIM ทำให้สามารถเริ่มกระบวนการจัดการอาคารได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ลดภาระการทำงานด้านการจัดการอาคารในภายหลัง

ArchiFM
โดย ArchiFM นั้นจะแบ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างหลักสองส่วน คือ

1.การจัดการทรัพยากรอาคาร
(Building & Asset Management)

ArchiFM

Archifm.net สามารถช่วยผู้ใช้ในการบริหารทรัพยากรพื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเล็กหรือใหญ่ มีสาขากี่สาขา มีตึกกี่ตึก ไม่ว่าจะกี่โรงงานในจังหวัดหรือประเทศที่แตกต่างกันก็ตาม และด้วยข้อมูลจาก BIM ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไม่ใช่แค่การจัดการพื้นที่ แต่ยังรวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ บุคลากร ผู้เช่าต่างๆ และทรัพยากรบุคคลในอาคารอีกด้วย และการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ BIM หรือในฐานข้อมูลของตัว ArchiFM เองจะอัพเดทกันตลอดผ่านระบบ Synchronization ทำให้ข้อมูลทุกอย่างจะถูกปรับปรุงให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

2.การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารและการซ่อมบำรุง
(Operation & Maintenance)

ArchiFM

Archifm.net มีฟังก์ชั่นในการจัดการดูแลส่วนของการซ่อมบำรุงทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคาร และการวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถลดทั้งต้นทุนในด้านของ ค่าใช้จ่าย, เวลาในการซ่อมบำรุง, และยังสามารถวางแผนได้อย่างมีระบบ พร้อมทั้งระบบการจัดการ Workflow สำหรับเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทำให้บุคลากรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้เช่า สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และมีขั้นตอนในการดำเนินการดูแลรักษาและติดตามอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการเก็บประวัติการซ่อมบำรุงต่างๆ รวมไปถึงเอกสารสัญญาการดูแลรักษาอยู่ในที่เดียวกัน ทำให้ผู้ใช้ FM สามารถมองเห็นภาพรวม หรือแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆของแต่ละอุปกรณ์ แต่ละเครื่องจักร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การวางแผนการจัดการ ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนมหาศาลที่เกิดจากการซ่อมบำรุง การเสียโอกาสในการทำงาน หรือการผลิต แต่ยังนำไปสู่การใช้งานอุปกรณ์ที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ ArchiFM ยังทำงานอยู่บนระบบ Network เป็นหลัก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆและบริหารจัดการ หรือดึงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่มีปัญหาได้จากทุกที่ รวมไปถึงระบบการแจ้งเตือนและระบบรายงานต่างๆที่สามารถดูได้ตลอดเวลาเป็นต้น

Archifm.net จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดต้นทุนในด้านการจัดการอาคาร โรงงาน และใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการวางแผนการใช้งานและซ่อมบำรุง ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในการจัดการที่เดียวกัน ไม่ต้องแยกกระจายจัดการอีกต่อไป และยังสามารถเชื่อมเข้ากับระบบฐานข้อมูลอื่นๆเช่น ERP เพื่อทำงานต่อเนื่องในแง่บัญชีหรือการจัดการต่างๆได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ประเภท License  รูปแบบ License ของ ArchiFM จะเป็นการทำงานในแบบ Module ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องได้

Related Product

  • 70
    Shares


My logo