ดาวน์โหลดโปรแกรม ArchiCAD

ดาวน์โหลด ArchiCAD, ติดตั้ง ArchiCAD

AppliCAD Co., Ltd.ArchiCADดาวน์โหลดโปรแกรม ArchiCAD

แบบฟอร์มขอทดลองใช้งานโปรแกรม ArchiCAD

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับลิงค์สำหรับติดตั้งโปรแกรมจากทาง AppliCAD ค่ะ

Please fill this form in English.

Name *

Lastname *

Company *

Industry *

Province *

Email *

Telephone *

Which of these best describes your level of interest?

Message

Please select version
ArchiCAD 21 For MAC
ArchiCAD 21 For Windows
ArchiCAD 20 For MAC
ArchiCAD 20 For Windows


ต้องการให้นำเสนอที่บริษัท (Onsite Demo)
ต้องการให้นำเสนอทางออนไลน์ (Online Demo)

ทดลองใช้งานโปรแกรม ArchiCAD, ติดตั้งโปรแกรม ArchiCAD กรุณากรอกแบบฟอร์มค่ะ

Tel: (+66) 2744-9045
Fax: (+66) 2744-9049
Email: archicad@applicadthai.com