แบบฟอร์มสำหรับลูกค้า Subscription เพื่อขอติดตั้ง AppliCAD Menu

ข้อมูลส่วนตัว กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวตามฟอร์มด้านล่าง


ไม่ควรมีช่องว่างด้านหน้าหรือด้านหลังอีเมลล์

ข้อมูลบริษัท กรุณากรอกข้อมูลบริษัทตามฟอร์มด้านล่าง

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม SolidWorks กรุณากรอกข้อมูล SolidWorks ของท่านตามฟอร์มด้านล่าง

CAPTCHA Image


*** สำหรับลูกค้า Subscription เท่านั้น ***
หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการเข้าไปติดตั้ง AppliCAD Menu เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่