Chat with us, powered by LiveChat

แอพพลิแคด หนุน 3D Printer ในกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

Applicad Public Company Limited.AppEvents Event Educatiionแอพพลิแคด หนุน 3D Printer ในกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

Mar

4

2019

แอพพลิแคด หนุน 3D Printer ในกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์สามมิติ  (3D Printer Machine) ในกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการ STARTUP ACADEMY) หน่วยงานภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศ) และหน่วยงานภาคเอกชน (รัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ) จัดกิจกรรมในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนนักคิด นักออกแบบ นักประดิษฐ์ นวัตกร และผู้ประกอบการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ในการแข่งขันเพื่อแก้ไขโจทย์หรือปัญหาจริง จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ หรือต้องการสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้นำปัญหาจริงจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติมาใช้เป็นโจทย์ในการแข่งขัน

  • 2
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...