Menu

แอพพลิแคด ติวเข้มดัน มจธ. แข่งขัน Shell Eco-Marathon Competition 2018

Applicad Public Company Limited.AppEvents Event Educatiionแอพพลิแคด ติวเข้มดัน มจธ. แข่งขัน Shell Eco-Marathon Competition 2018

Jul

12

2017

แอพพลิแคด ติวเข้มดัน มจธ. แข่งขัน Shell Eco-Marathon Competition 2018

ตามที่จะมีการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Competition 2018 ในทวีปเอเชีย ช่วงเดือนมีนาคม 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและออกแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ทางทีม King Cobra E-Drive Revolution ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ได้เข้ารับการฝึกสอนติวเข้มการวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงานในการสร้างรถประหยัดพลังงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้อบรมให้ผ่านซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS Simulation ที่ช่วยสำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพ และการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน และช่วยปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมได้

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu