Chat with us, powered by LiveChat

แอพพลิแคดหนุน มจธ. มอบโอกาสเด็กไทยสัมผัสหุ่นยนต์

Applicad Public Company Limited.AppEvents Event Educatiionแอพพลิแคดหนุน มจธ. มอบโอกาสเด็กไทยสัมผัสหุ่นยนต์

Aug

1

2018

แอพพลิแคดหนุน มจธ. มอบโอกาสเด็กไทยสัมผัสหุ่นยนต์

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์”  (Kid Workshop: Fun With Robots) สำหรับโครงการในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมขึ้นไปแล้ว 2 โรงเรียน ได้แก่

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

 

 

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ เกิดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กๆ เยาวชน ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด, ในเมือง, หรืออยู่ห่างไกลความเจริญก็ตามได้สัมผัสเทคโนโลยีอย่าง “หุ่นยนต์” เป็นการอบรมที่ออกแบบให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง ผสมผสานด้วยความสนุกสนาน มีความทัศนคติที่ดี และถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ตลอดจนไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ดูยาก โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดในการทำหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ทั้งยังส่งเสริมการกระจายความรู้สำหรับงานด้านหุ่นยนต์ เครื่องมือกล และงานโครงสร้างต่างๆ ไปสู่เยาวชนที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้มากขึ้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้ และเล่นไปกับหุ่นยนต์ที่หลากหลาย ช่วยฝึกทักษะการคิดให้มีการคิดอย่างเป็นระบบจากการทดลองต่อวงจร และประกอบหุ่นยนต์อย่างง่าย ซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุก ต่อเติมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้านหุ่นยนต์ให้กับเด็กๆ ในอนาคต

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

 

RELATED POST

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...