Chat with us, powered by LiveChat

แอพพลิแคดจับมือพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน

Applicad Public Company Limited.AppEvents Events Miแอพพลิแคดจับมือพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน

Mar

15

2019

แอพพลิแคดจับมือพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สาขา SolidWorks Advance Part ให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการและแรงงานในสถานประกอบกิจการตำแหน่งวิศวกรออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ Assemblies ของอุตสาหกรรมการบิน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน จากสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมใหม่ทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดการแข่งขันซึ่งแรงงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า SolidWorks Advance Part เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงาน (Part) ขั้นสูง สำหรับผู้ที่ต้องออกแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง ในหลักสูตรสอนการเขียนชิ้นงานแบบ Multibody Solids การใช้งานคำสั่ง Sweep และ Loft ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง

รวมถึงการใช้งานเครื่องมืออื่นๆ เกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงานในโปรแกรม SolidWorks ให้สามารถออกแบบชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มทักษะ เทคนิคการออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ขั้นสูงเพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงในรูปแบบ 3 มิติ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่นำพาองค์กรให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ที่มา : chiangmainews

  • 26
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...