ภาพบรรยากาศ : SolidCAM iMachining in Action @ TGI

AppliCAD Co., Ltd.AppEvents Events Miภาพบรรยากาศ : SolidCAM iMachining in Action @ TGI

Jul

12

ภาพบรรยากาศ : SolidCAM iMachining in Action @ TGI

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเขียน CNC โดย SolidCAM บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับสถาบันไทยเยอรมัน และ บริษัท เกอร์ริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ที่ใช้งานเครื่องจักร CNC เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ SolidCAM iMachining in Action ที่สถาบันไทย-เยอรมัน จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพื่อฝึกอบรมการใช้ SOLIDCAM ในการเขียน NC-CODE , G-CODE เพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถลดเวลาในการกัดได้สูงสุดถึง 70%

RELATED POST