ภาพบรรยากาศ : สนุกกับการจัดการไฟล์ โดยใช้ SolidWorks PDM

AppliCAD Co., Ltd.AppEvents Events Miภาพบรรยากาศ : สนุกกับการจัดการไฟล์ โดยใช้ SolidWorks PDM

Mar

16

ภาพบรรยากาศ : สนุกกับการจัดการไฟล์ โดยใช้ SolidWorks PDM

 

Product Data Management Executive Seminar สนุกกับการจัดการไฟล์ โดยใช้ SolidWorks PDM บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาด้านการจัดการไฟล์ภายในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากระบบ PDM จัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2560 จัดขึ้นที่ โรงแรมสีมาธานี โคราช ท่านที่พลาดงานสัมมนานี้และอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูได้ที่ : https://www.applicadthai.com/solidworks-pdm-professional/

RELATED POST