Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ภาพบรรยากาศ : งานสัมมนา “การทำ PIPE STRESS ขั้นพื้นฐาน”

Applicad Public Company Limited.AppEvents Events Miภาพบรรยากาศ : งานสัมมนา “การทำ PIPE STRESS ขั้นพื้นฐาน”

Jun

20

2018

ภาพบรรยากาศ : งานสัมมนา “การทำ PIPE STRESS ขั้นพื้นฐาน”

แอพพลิแคดจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASME Code B31.1 และ B31.3 ในระบบงานท่อ Power Plant และ Process Plant รวมถึงการนําซอฟต์แวร์ Bentley AutoPIPE เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Pipe Stress ด้วยโปรแกรม AutoPIPE จัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 9.30-16.00 ที่สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามาชมรายละเอียดได้ที่ : SolidPlant , AutoPipe 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu