AppEvents, Events Ci

ภาพบรรยากาศงาน ProtaStructure 2020 ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

ซอฟต์แวร์ออกแบบ วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

ซอฟต์แวร์ออกแบบ วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งผู้ประกอบการ วิศวกร ต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้ทันคู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายผ่านสู่ยุคใหม่ของการออกแบบด้วย BIM

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา ProtaStructure Conference 2020 ขึ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทคบางนา โดยสรุปเนื้อหาสำคัญในงานได้ดังนี้

ช่วงที่ 1 เทคโนโลยีแต้มต่อเพื่อการแข่งขันในวงการก่อสร้างไทย

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และ Disturb หลายๆ อาชีพ หากเราไม่ปรับตัว วันหนึ่งอาจเป็นเราที่ถูก Disturb เสียเอง ฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีก็จะช่วยเพิ่มทั้งมูลค่า และโอกาสต่างๆ ได้

ช่วงที่ 2 PROTA 2021 THAILAND READY

PROTA STRUCTURE 2021รองรับมาตรฐานมยผ.1301/1302-61 และ มยผ.1311-50พร้อมแล้วสำหรับวิศวกรไทย เพิ่มศักยภาพการทำงานของวิศวกร ตั้งแต่ขึ้นโมเดลโครงสร้าง วิเคราะห์แรงที่เกิดกับโครงสร้าง ดีไซต์ รวมถึงเขียนงาน Detail พัฒนาเมนูภาษาไทย เพื่อวิศวกรไทยมั่นใจใช้งานง่ายทำงานได้จริง

ช่วงที่ 3 การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

เสริมทัพองค์ความรู้ด้านการออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว ในหัวข้อนี้ทาง ApppliCAD ได้รับเกียรติจากผศ. เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง มาเผยวิธีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของไทย ซึ่งสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ต้องแน่นตั้งแต่พื้นฐาน

ช่วงที่ 4 PROTA STRUCTURE FASTER THAN EVER

ลดขั้นตอนการทำงานของวิศวกรได้ ด้วยความสามารถของ ProtaStructure ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วในรูปแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กระบวนการสร้างโมเดล3D วิเคราะห์โครงสร้าง และออกแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณไปจนถึงขั้นตอนการทำ Structural Detailing แบบอัตโนมัติ Prota จะเข้ามาช่วยวิศวกรให้ทำงานได้สะดวก และรวดเร็วได้อย่างไร ตามพิสูจน์พร้อม ยกตัวอย่างงานจริง

ช่วงที่ 5 การทำงานจริงด้วยซอฟต์แวร์PROTA

ยืนยันจากผู้ใช้จริง พร้อมทั้งโชว์ตัวอย่างงานที่ใช้ ProtaStructure User มั่นใจ ช่วยลดเวลาในการทำงานได้จริง สามารถทำงานได้ไวขึ้น 30-40% ไม่กลัวว่าจะทำงานจริงไม่ได้ เพราะมีทีมงานสนับสนุน ดูแล และให้คำปรึกษาตลอด

ก้าวไปด้วยกันกับงานออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเพื่อวิศวกร

ภาพบรรยากาศภายในงาน

อบรมฟรี 1 วัน พร้อมซอฟต์แวร์ทดลองใช้ : https://bit.ly/2H51acO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3lSngyc 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2GXp8XU


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ