นศ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้า 2 แชมป์

AppliCAD Co., Ltd.AppEvents Events Miนศ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้า 2 แชมป์

Oct

17

นศ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้า 2 แชมป์

นศ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้า 2 แชมป์
 “AppliCAD’s SOLIDWORKS Design & Skill Contest 2017”

 

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มอบรางวัล “AppliCAD’s SOLIDWORKS Design & Skill Contest 2017” การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS โชว์ความเหนือชั้นด้วยไอเดียงานประกวด “SMART VEHICLE ยานพาหนะอัฉริยะยุค 4.0” เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษา ให้พร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม และสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ภายในงาน AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day 2018 (SWID 2018) ณ ไบเทค บางนา

“AppliCAD’s SOLIDWORKS Design & Skill Contest” เป็นกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ แอพพลิแคด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษา ให้พร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับโจทย์การแข่งขันในครั้งนี้คือ “SMART VEHICLE ยานพาหนะอัฉริยะยุค 4.0” ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขันจำนวน 2 รอบ คือ รอบการแข่งขันด้านการออกแบบ (Design Contest) และรอบทักษะการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS (Skill Contest) สำหรับผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปทั้ง 2 รอบ ได้แก่ผลงานวิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน ซึ่งเป็นของ นายชัยยา อินรักษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำหรับรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล คือ ผลงาน FMWW ของนายจรัญ แสนเสาร์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผลงาน Hovercraft Ground Effect ของนายนิธิภัทร์ ชาติศร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนรางวัล Popular Vote ตกเป็นของ นายธนกฤต เตชะเดชวรพันธ์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงาน Ekon Car

RELATED POST