Jun

21

5 เครื่องมือใน SolidPlant ที่ทำให้งานออกแบบ Plant ง่ายขึ้น

  1. Bi-direction เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีในซอฟต์แวร์จำพวก Plant Design เป็นการทำงานที่มีการ Update ข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างตัว P&ID กับ 3D Model เมื่อข้อมูลของฝั่ง P&ID มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการแจ้งไปยังฝั่ง 3D Model

Read moreApr

24

ง่ายและเร็วเหลือเชื่อในการสร้างโมเดล ภายใน 3 นาทีด้วย SolidPlant

SolidPlant ได้สร้างเครื่องมือในการเขียนโมเดล Platform, Ladder และ Handrail ให้เราใช้ได้ง่ายและเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ถ้าเทียบกับการเขียนโมเดลเหล่านี้ด้วย SolidWorks ง่ายและเร็วเหลือเชื่อในการสร้างโมเดล ภายใน 3 นาทีด้วย SolidPlant Tips & Tricks: พิสิทธิ สุทธิธรรม