Jun

21

5 เครื่องมือใน SolidPlant ที่ทำให้งานออกแบบ Plant ง่ายขึ้น

  1. Bi-direction เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีในซอฟต์แวร์จำพวก Plant Design เป็นการทำงานที่มีการ Update ข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างตัว P&ID กับ 3D Model เมื่อข้อมูลของฝั่ง P&ID มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการแจ้งไปยังฝั่ง 3D Model

Read moreJun

17

ภาพบรรยากาศ : SolidPlant 2016 @Rayong

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงาน SolidPlant 2016 เทคโนโลยีของซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบทางด้านงานโครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติ และงานออกแบบ Process Flow Diagram (PFD) หรือ Process and Instrument

Read more