Nov

30

ตาราง Excel ใน CAD คำสั่งเดียวจบ

  การทำงานต่อเนื่องกันระหว่างโปรแกรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เพราะงานหลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้โปรแกรมหลากหลายมาช่วย ไม่ว่าจะเพราะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น หรือได้งานที่ครบสมบูรณ์ การทำงานร่วมกันระหว่าง Excel และ CAD ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อผู้ใช้งานต้องการไฟล์ Excel มาทำงานต่อที่ CAD จะทำได้ยังไง ยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม GstarCAD 1. เปิดไฟล์

Read moreSep

2

วิธีการวัดค่า Dimension 3D CAD ใน Microsoft Office

ในบางครั้งการนำเสนอคู่มือต่างๆ เราอาจจะใช้โปรแกรมจำพวก Microsoft Office เช่น Word, Excel หรือ PowerPoints เข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะทำคู่มือของเครื่องจักรโดยสามารถที่จะวัดค่า Dimension หรือหมุนไฟล์ 3D CAD ได้โดย SolidWorks Composer และในวันนี้ขอยกตัวอย่างการจัดทำในโปรแกรม Microsoft

Read moreJan

29

การเชื่อมโยงไฟล์ MS-Excel กับ CAD ผ่าน OLE object ด้วย GstarCAD

      โปรแกรม GstarCAD สามารถเปิดไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเปิดไฟล์ที่ปกติ ไม่สามารถเปิดบน CAD ก็ยังสามารถเปิดได้ โดยคำสั่งนี้ชื่อว่า OLE Object ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าคำสั่งนี้ยังไง 1. เลือกเมนู Insert > OLE Object… 2.

Read more