Feb

3

การถอดปริมาณหลังคาอย่างไรให้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

Case Study: อาคารโรงพยาบาลแม่สอดจาก ISO Engineering Co., Ltd.     การถอดปริมาณเป็นอีกหนึ่งคำสั่งในตัวโปรแกรม ArchiCAD ที่สามารถทำได้และมีความรวดเร็ว โดยเราสามารถนำการถอดปริมาณของตัวโปรแกรม ArchiCAD ไปใช้งานสำหรับการคิด BOQ การถอดราคา การประมาณราคาได้ โดยคำสั่งการถอดปริมาณของตัวโปรแกรม ArchiCAD

Read moreDec

22

ภาพบรรยากาศ : ArchiCAD BIM for Construction 2016

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนา ArchiCAD BIM for Construction มิติใหม่ของเทคโนโลยี BIM เพื่องานก่อสร้าง มาอัพเดทความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

Read moreMay

8

การถอด BOQ ที่ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

การทำ BOQ ในระบบ BIM ช่วยให้การทำงานถอดแบบเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมากและสามารถถอด BOQ ได้หลายงาน เช่น งานสถาปัตย์, งานโครงสร้างคอนกรีต, งานโครงสร้างเหล็ก, งานเหล็กเสริมโครงสร้าง และงานระบบโปรแกรมในระบบ BIM ได้แก่ ArchiCAD ทำงานแบบในด้านสถาปัตย์และโครงสร้างคอนกรีต, โครงสร้างเหล็ก ตัวอย่างเช่น งานเสาเข็ม

Read moreFeb

29

“หยุดรอ หรือ เรียนรู้?” สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด !!! ArchiCAD for Construction 2015

“หยุดรอ หรือ เรียนรู้?” บทบาทของ BIM กับวงการสร้างไทย เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง พบแนวทางการเริ่มต้นใช้ BIM ในงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ เครื่องมือสำหรับงาน BIM โดยเฉพาะที่ครบถ้วนตั้งแต่งานออกแบบ นำเสนอจนถึงการประเมินราคา (BOQ) ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรพิเศษ ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ (Department

Read moreJan

28

เขียนแบบ และทำ BOQ งานระบบ HVAC และ Electrical ได้ง่ายๆ ด้วย GstarCAD Premium

ใน ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือ แม้กระทั่งรายใหญ่เอง ก็ต้องหาเครื่องมือในการทำงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด การออกแบบ เขียนแบบ งานระบบ HVAC และ Electrical พร้อมด้วย

Read moreJan

25

การถอดปริมาณ BOQ แบบรวดเร็วและถูกต้องด้วย CADEWA

  BOQ คืออะไร B.O.Q. หรือ (Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และปริมาณแรงงาน ประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของทั้งวัสดุและแรงงาน ความสำคัญ BOQ คือใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบสัญญาการรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคา อีกความสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้างคือ

Read moreJan

25

คุณพร้อมรับมือ กับการแข่งขันที่มากขึ้นหรือยัง ?

       ในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วการเปิดกว้างทางการค้าที่มากขึ้น ย่อมทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย วันนี้หลายๆ องค์กรหลายๆ คน เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและองค์กร ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความสม่ำเสมอในการพัฒนาของแต่ละองค์กรนั้นๆ องค์ประกอบหนึ่งของคนทำงานทางด้านการออกแบบและเขียนแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบหรือ CAD Software นั่นเอง ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากบ้าง น้อยบ้าง

Read moreJan

22

สร้างบ้านทั้งหลังด้วย 3D Printer อนาคตใหม่ของวงการก่อสร้าง

เทคโนโลยี BIM ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรม ArchiCAD ในการทำงานเขียนแบบจะได้ทั้ง 2D, 3D, BOQ ในการทำงานครั้งเดียว ซึ่ง Model 3D ที่ได้สามารถนำไปเป็นภาพ Present โดยการ Render และ Present

Read more