PDF

การนำข้อมูลไฟล์ออกจากโปรแกรม ArchiCAD มีหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่การนำไฟล์ออกมานั้นจะเป็น PDF เฉพาะลายเส้นแบบ 2D ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกว่า แต่โปรแกรมก็ยังสามารถส่งออกและสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของ PDF ที่เป็น 3D และมีโปรแกรมที่สามารถเปิดเป็นลักษณะรูปแบบของการนำเสนอแบบ 3D ได้เช่นกัน
Tue, 03/24/2015 - 20:35
ไฟล์ Portable Document Format หรือ PDF ที่เราเรียกกันติดปากนั้น เป็นที่นิยมในการส่งเอกสารข้อมูลหลากหลายประเภท เอกลักษณ์เด่นของ PDF นั้น อยู่ที่ขนาดไฟล์ค่อนข้างเล็ก แนบไปกับอีเมลล์นั้นรวดเร็วและมีความชัดเจนค่อนข้างสูง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโปรแกรมนั้นๆ) สำหรับงานเขียนแบบแคดนั้น การพิมพ์งานเป็น PDF มีสอง วิธีคือ เลือก Export โดยตรงที่เมนู File เลือก Export หรือ เลือกเมนู Print แล้วใส่ขั้นตอนตามปกติ โดยส่วนมากนิยมแบบหลังเพราะถ้าเราเลือก Export นั้นโปรแกรมจะ Export เป็น PDF ทั้งไฟล์
Thu, 09/18/2014 - 21:32
ปักกิ่ง, ประเทศจีน: 4 มกราคม 2012 - Gstarsoft ได้สร้างฟังก์ชันการแปลงไฟล์ PDF to DXF ขึ้นมาโดยได้รวมเอา Add-on นี้ไปติดตั้งบน GstarCAD2012 เรียกฟังก์ชันนี้ว่า PDF to DXF Converting ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้สามารถแปลงไฟล์จาก Adobe PDF ได้โดยตรงไปเป็นไฟล์รูปแบบ. DXF ซึ่งสามารถนำไปแก้ไขได้บนโปรแกรม GstarCAD 2012 ฟังก์ชัน PDF 2 DXF เป็นฟังก์ชันที่ดี เหมาะสำหรับการแปลงไฟล์ PDF ที่ใช้วาดภาพเวกเตอร์ไปเป็นไฟล์ CAD ในรูปแบบไฟล์ DXF ซึ่งสามารถเปิด และแก้ไขวัตถุต่างๆบนโปรแกรม GstarCAD2012 ได้ จากนั้นใช้ GstarCAD2012 แปลงไฟล์ DXF ไปเป็นรูปแบบไฟล์นามสกุล .DWG ต่อไป
เมื่อ : Tue, 01/31/2012 - 10:43
1. ก่อนอื่น อยู่ที่หน้า 3D ครับ แล้ว Save as.. เป็น .U3D เก็บไว้
Wed, 06/02/2010 - 15:44
เนื่องจากปัจจุบันนี้เอกสาร pdf ได้รับความนิยมมาก SolidWorks จึงออกฟังก์ชั่นที่สามารถ เซฟงานให้ออกไปเป็น pdf ได้โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นๆ
Wed, 03/24/2010 - 14:08