Success

UBE Nylon (Thailand) Limited.

Tue, 03/30/2010 - 17:30บริษัท : UBE Nylon (Thailand) Limited.
สถานที่ตั้ง : 140/6 ตำบล ตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประเภทธุรกิจ : เคมี
เว็บไซด์ : www.ube.com
ชื่อสกุล : จักรพันธุ จันทวงศ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
คุยกับทีม Designer ของ UBE Nylon (Thailand) Limited.


UBE Nylon ใช้ AutoPLANT  มาตั้งแต่ปี 2005 โดยนำไปใช้ในส่วนของงานออกแบบก่อสร้าง
ประโยชน์ของ AutoPLANT

  • ระยะเวลาที่ลดลงในการทำงาน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ หากประเมินคร่าวๆโครงการที่ต้องก่อสร้างประมาณ 8-12  เดือน หากใช้ AutoPLANT  ในการออกแบบจะลดเวลาในการทำการออกแบบประมาณ 1-2 เดือน
  • AutoPLANT  สามารถช่วยต้นทุนได้ เพราะเป็นการสร้างภาพจำลอง จากขนาดจริงทั้งหมดทำให้ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด ของการออกแบบได้  หากโครงการใดที่ออกแบบได้ดี  จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดลงอย่างมาก
  • AutoPLANT  สามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ ทีเห็นได้ชัดที่สุดจะเป็นการ กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์  และระบบท่อซึ่ง  AutoPLANT  มีส่วนมากใน งานออกแบบ  ช่วยลดความผิดพลาดได้

คุณสมบัติเด่นของ AutoPLANT คือ ช่วยให้เห็นภาพงานออกแบบได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายในลักษณะสามมิติ

AutoPLANT สามารถประเมินจำนวนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้  Material takes

AutoPLANT  มีส่วนช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจจากความถูกต้องในการออกแบบจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดังนั้น  หากต้นทุนในการดำเนินการต่ำ
ย่อมได้เปรียบในการทำธุรกิจอย่างแน่นอน 

เหตุผลที่เลือก AppliCAD  Group คือ

  • การบริการของพนักงาน
  • ความสามารถของทีม support engineer  ในการช่วยแก้ปัญหาทางด้าน Technical
  • ความสามารถของพนักงานขายในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในการทำงาน
  • การให้บริการทางด้าน Training

Comments