SolidWorks Standard ประกอบไปด้วย
โปรแกรม SolidWorks สามารถสร้างชิ้นงานสามมิติได้โดยง่ายเพียง 3 ขั้นตอน คือ กำหนดระนาบทำงาน เขียนเส้นโครงของชิ้นงาน 2 มิติ จากนั้นทำการสร้าง Feature โดย SolidWorks รองรับการสร้าง Feature ต่าง ๆ เช่น การ Extrude, Revolves, Lofts และ Sweeps รวมทั้งคำสั่งการทำ Shell, การทำ Patterns แบบต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้งานแบบ wizard เช่น Hole marking wizard เป็นต้น
 
การประกอบชิ้นงานสามารถรองรับการทำงานทั้งแบบ Top-Down Design และ Bottom-Up Design โดยสามารถ สลับการทำงานระหว่าง Part Modeling และ Assembly Modeling ได้โดยง่าย การทำงานสามารถอ้างอิงชิ้นงานต่าง ๆ ได้โดยตรง การนำชิ้นงานเข้ามาประกอบสามารถทำได้ด้วยการ Drag & Drop และสามารถเลือกการเชื่อมต่อชิ้นงานได้โดยง่ายเมื่อใช้งานร่วมกับปุ่ม Alt และ Click เหมือน Windows โดยโปรแกรมมีความฉลาดที่จะกรอง ความสัมพันธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และแสดงออกมาให้เราเลือก
 
คือการทำงานกับการประกอบชิ้นงานที่มีชิ้นงานจำนวนมาก โปรแกรม SolidWorks สามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องทำการโหลดชิ้นงาน เข้าไปยังหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ทำการโหลด Configure ของชิ้นงานเข้าไปแทน ทำให้สามารถทำงาน กับการประกอบชิ้นงานได้ถึงระดับหมื่นชิ้น
 
สามารถสร้างชิ้นงานจากผิวที่มีความซับซ้อน โดยการ Loft และ Sweep แบบมี Guide line ช่วย การสร้างผิวจากเส้น 3D Sketch ที่เชื่อมโยงกับระนาบอ้างอิง รวมทั้งคำสั่งในการสร้างผิวปิดเส้น Close Profiles ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งในงานสร้างผิวอย่างครบครัน
 
สามารถสร้างแบบ 2 มิติ แบบอัตโนมัติจากชิ้นงาน 3 มิติ โดยไม่ต้องทำการเขียนใหม่ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงถึงชิ้นงาน และชิ้นงานประกอบได้ โดยอัติโนมัติ สามารถสร้าง BOM ได้อย่างง่ายดายจากชิ้นงานประกอบ รวมถึงการทำ Balloon แบบอัตโนมัติด้วย
 
คือเครื่องมือในการวิเคราะห์การออกแบบเบื้องต้น เป็นโปรแกรมทางด้าน Finite Elements Analysis สามารถวิเคราะห์งานที่เป็นชิ้นงานเดี่ยว โดยสามารถคำนวณหาค่าความเค้น และความเครียดที่เกิดได้ ในส่วนของภาระกระทำ และ Restrain ต่าง ๆ ได้ สามารถกำหนดลงในชิ้นงาน SolidWorks ได้โดยตรง ผลลัพธ์ที่ได้แสดงออกมาในรูปของภาพสี และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานในรูปแบบของ HTML หรือ eDrawings ที่มีภาพเคลื่อนไหวได้โดยง่าย และสวยงาม