SolidWorks Standard เหมาะกับงานด้านออกแบบ เนื่องจาก SolidWorks Standard มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้คุณออกแบบได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่น การออกแบบชิ้นงาน 3D (parts) การออกแบบชิ้นงานประกอบ(assemblies) การสร้างแบบงานสำหรับการผลิต(2D Drawing) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเฉพาะทาง เช่น การทำแผ่นคลี่(Sheet Metal) การทำแนวเชื่อม(Weldments) การออกแบบชิ้นงานที่มีผิวงานซับซ้อน(Surfacing) และการออกแบบแม่พิมพ์ จึงทำให้ซอฟแวร์ SolidWorks Standard เป็นซอฟแวร์ที่นิยมมากในปัจจุบัน

 

SolidWorks Standard ประกอบด้วย

SolidWorks 3D CAD - SolidWorks Standard Part and Assembly Modeling  - SolidWorks Standard 2D Drawings  - SolidWorks Standard
SolidWorks 3D CAD Part and Assembly Modeling 2D Drawings
Design Reuse and Automation  - SolidWorks Standard  Animation and Visualization  - SolidWorks Standard Collaborate and Share CAD Data  - SolidWorks Standard
Design Reuse and Automation Animation and Visualization Collaborate and Share CAD Data
Interference Check  - SolidWorks Standard First Pass Analysis Tools  - SolidWorks Standard Design for Manufacturing  - SolidWorks Standard
Interference Check First Pass Analysis Tools Design for Manufacturing