Article – SolidPlant

Nov

1

จากพืชไร่กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเลื่อยๆ แน่นอนว่ามันเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นในอนาคตด้วย เพราะว่ามันสะดวกแก่การใช้งานและไม่ก่อมลพิษมาก เนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยไฟฟ้าจะปล่อยมลพิษน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเราก็จะตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไฟฟ้าก็ตอบโจทย์นี้ด้วยเช้นกัน ในที่นี้ผมจะพูดถึงพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพืชไร่ที่เพาะปลูกกันในบ้านเราและสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น ข้าว, อ้อย, ปาล์ม, มะพร้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง เป็นต้น เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่เหล่านี้ ซึ่งในการนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราจะเรียกรวมๆ

Read moreJun

21

5 เครื่องมือใน SolidPlant ที่ทำให้งานออกแบบ Plant ง่ายขึ้น

  1. Bi-direction เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีในซอฟต์แวร์จำพวก Plant Design เป็นการทำงานที่มีการ Update ข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างตัว P&ID กับ 3D Model เมื่อข้อมูลของฝั่ง P&ID มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการแจ้งไปยังฝั่ง 3D Model

Read moreMay

8

ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและถูกต้องไปกับซอฟต์แวร์ออกแบบงาน Piping 3 มิติ

ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและถูกต้องไปกับซอฟต์แวร์ออกแบบงาน Piping 3 มิติ | AppliCAD Co., Ltd. ปัจจุบันนี้บริษัทที่รับออกแบบงาน Piping ในส่วนของ แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมีต่างๆ โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตน้ำประปา โรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตพวกอาหารและเครื่องดื่ม

Read moreMay

3

What’s New SolidPlant 2016 “Complete more, Easy more and Better than”

       ในปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ เขียนแบบก็จะพัฒนาให้มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น สำเร็จรูปมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวซอฟต์แวร์ SolidPlant 2016 ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน ทำให้การออกแบบนั้นง่ายและเร็วขึ้น ทีนี้เรามาดูกันว่ามีเครื่องมือหรือ Feature อะไรใหม่ๆ เข้ามาบ้าง 1. Multi-Route Navigator เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำทางหรือ

Read more